اسفند ۶, ۱۴۰۰

فرق لمینت و کامپوزیت چیست ؟ و کدام برای من بهتر است؟

در چند دهه ی اخیر روکش های دندانی از قبیل لمینت زیبایی و رزین کامپوزیت بسیار مورد توجه مردم قرار گرفته است. افراد برای رفع عیوب، […]