ایمپلنت دندان، زیبایی ایمپلنت، طراحی لبخند

دی ۱۷, ۱۳۹۹

ایمپلنت دندان مصنوعی به نظر می رسد یا طبیعی؟

 هر بیماری که وضعیت کشیدن دندان را داشته باشد می تواند ایمپلنت و کاشت دندان را انجام بدهد، از لحاظ مقررات دندانپزشک عمومی یا متخصص توانایی […]