کیف پول الکترونیک مهرآوید

از کیف پول الکترونیک مهرآوید میتوانید در خدمات پزشکی با تعرفه آزاد و بخش های زیبایی و دندانپزشکی استفاده نمایید.
شرایط استفاده از کیف پول الکترونیک :
 • ساعات استفاده از کارت الکترونیک همه روزه ۹صبح الی ۱۴عصر بوده و در دیگر ساعات غیر فعال است.
 • با ارائه این کارت ۲۰ درصد از هزینه های خدمات (بدون پوشش بیمه) خود را کاهش دهید.
 • استفاده از کارت منحصر به یک فرد نبوده و سایر افراد مجاز به استفاده از آن می باشند.
 • کیف پول مهر آوید غیر قابل فروش بوده و از فروش آن به دیگر افراد خودداری نمایید.
 • کارت شکسته شده و یا مخدوش شده فاقد اعتبار است در حفظ و نگه داری آن کوشا باشید.

  نحوه دریافت کیف پول الکترونیک :
  برای دریافت کیف پول الکترونیکی مهرآوید اطلاعات فردی خود را به پذیرش کلینیک داده و کارت را تحویل بگیرید

  باتوجه به محدود بودن تعداد کارت ها، در اسرع وقت جهت تهیه آن آقدام نمایید.

فستیوال پاییزی مهرآوید